P. Maria 43cm Růže tajemná

Panna Maria, nádherná růže, trní bylo dodané do její krásy, aby nám dala pocítit, že smutek je velmi blízko radosti. V Loretánské litanii nazývají Marii „tajemnou růží“. Růže bylo známé oslovení, kterým spisovatelé oslovovali Marii. Taktéž známý Dante Alighieri v díle Božská komedie v třetí písni, hovoří o růži, ve které Boží Slovo formovalo svoje tělo. Tak jako růže je královnou květů v zahradě, tak je jistě Panna Maria Růží nebeských zahrad...
Kód: 011-412
Šířka: 19 cm
Výška: 43 cm
Hloubka: 11 cm
Hmotnost: 3.2 kg
Skladem: 3 ks
 
Sales price: 2744,28 Kč
Sales price without tax: 2268,00 Kč
Description

Benedikt XVI. (2008). Myšlenky o Marii. Praha: Paulínky. [118 str.]

"De Maria numqam satis." "O Marii toho není nikdy dost," říká jedno staré přísloví. Vskutku. Když opadne strach z toho, že by snad Maria mohla nějak "zaclánět" Boha, že tahle nazaretská dívka je až příliš "dokonalá", aby mohla rozumět nám "normálním", když odložíme škrabošku pýchy, najdeme mladou ženu, která v tichu svého srdce kontempluje Boha. Zůstaneme stát při pohledu na ni s očima otevřenýma, dechem zatajeným, srdcem odzbrojeným. A budeme se ptát, jako už tisíce a tisíce bytostí ze světa viditelného i neviditelného: "Kdo jsi, Maria?"

Dívka. Žena. Matka. Sestra... Tajemná Růže. A přitom obyčejná. Brána Nebe. Tolik stejná jako jiné. Zahrada, v níž On chtěl spočinout. Úplně zapomenutá v posledním koutě světa...Maria.


 

Přivítání sošky Panny Marie - Růže Tajemné

Tuto modlitbu vykonejte společně jako rodina. 

Znamení kříže

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 

Modlitba – Otčenáš

Modlitba

Maria, milostiplná, Matko Boží i Matko naše. My jsme tvé děti, které neustále provázíš 

svou láskyplnou přímluvou. Když se díváme na tvoji milostnou sošku, uvědomujeme si 

tvoji blízkost ještě více. Radujeme se z tvé přítomnosti mezi námi a vítáme tě v našem

domě, v naší rodině a v srdci každého z nás. Zůstaň s námi a veď naše modlitby. Uč nás 

chválit nebeského Otce. Ukaž nám svého Syna, Ježíše Krista. A vypros nám milost 

svatého Ducha, ať se i naše rodina stane v naší farnosti místem, ve kterém roste Boží 

království. Amen. 

Pobožnost k Panně Marii, Růži tajemné

Růže tajemná, Neposkvrněná Panno, Matko milosti, v úctě k tvému božskému Synu se 

skláníme před tebou s prosbou o Boží milosrdenství. Ne pro naše zásluhy, ale pro lásku 

svého mateřského srdce nám uděl, pokorně prosíme, ochranu a milost. Víme, že nás 

neopustíš. 

Zdrávas Maria ...

Růže tajemná, Matko Ježíšova, Královno posvátného růžence a Matko církve, 

tajemného těla Kristova, pokorně prosíme, daruj nesvornému světu jednotu, pokoj a 

všechny ty milosti, které mohou změnit srdce tolika tvých dětí. 

Zdrávas Maria...

Růže tajemná, královno apoštolů, dej, ať se kolem eucharistického stolu množí kněžská 

a řeholní povolání, aby se království tvého Syna Ježíše šířilo světem skrze jejich svatý 

život a apoštolskou horlivost. Vylij také na nás hojnost svých nebeských milostí.

Zdrávas Maria ...

Růže tajemná, Matko církve - oroduj za nás.

Modlitba – Zdrávas Královno, Pod ochranu Tvou se utíkáme

Požehnání

S Božím Synem Máti, rač nám požehnání dáti!


   Už od dávných dob byl alabastr velmi vážený jako ornamentální a dekorativní prvek. Alabastr je kámen, vzácný druh průsvitného mramoru, který se ve formě velmi jemného prášku smíchá s pryskyřicemi a dalšími komponenty. Z této směsi se pak odlije socha. Tyto sochy nabízí velmi hladký a jemný povrch s přesnými detaily.

Alabastrová socha mimořádným způsobem zdůrazní charakter Vašeho interieru.

Socha je čistě bílá!